Posted on

Guardians of the Galaxy 2 – Vệ binh dải Ngân Hà 2 (2017)

Year: Duration: 137 MinView: 38 views
12629 votes, average 7.7 out of 10
Hãy Like và Đăng Ký Nhé

Tuyển tập phim Marvel

Guardians of the Galaxy 2 – Vệ binh dải Ngân Hà 2 (2017): Những người bảo vệ vũ trụ phải chiến đấu để giữ gia đình mới của họ khi họ cùng nhau làm sáng tỏ những bí ẩn về cha mẹ thực sự của Peter Quill.

Xem thêm phim sudviet tại http://phimhd365.com

Tagline: Vệ binh dải Ngân Hà 2 (2017)
Cast: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Director:
Country:
Release:
Language: English, Subviet
Budget: $ 200.000.000,00
Revenue: $ 863.756.051,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *